деформирам

деформирам
гл. - разкривявам, разтеглям, изкривявам, обезформявам, обезобразявам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • деформирам се — гл. изкривявам се, изкорубвам се, измятам се, разцентровам се, огъвам се, сплесквам се гл. сгъвам се …   Български синонимен речник

  • изкорубвам се — гл. извивам се, превивам се, изкривявам се, прегърбвам се, изгърбвам се, прегъвам се, изгъвам се, огъвам се, свивам, се гл. деформирам се, измятам се, разцентровам се, сплесквам се …   Български синонимен речник

  • изкривявам — гл. превивам, прегъвам, извивам, свивам, кривя, вия, сгъвам, извъртам, навивам, преломявам гл. разкривявам, разтеглям, деформирам гл. извращавам, изопачавам, изкълчвам, преиначавам, кривя си душата, лъжа гл. навяхвам, гърча се, сгърчвам се …   Български синонимен речник

  • изкривявам се — гл. изкорубвам се, деформирам се, измятам се, разцентровам се, огъвам се, сплесквам се гл. хлътвам, вгъвам се, вися, провисвам …   Български синонимен речник

  • измятам се — гл. изплъзвам се, измествам се, отплесквам се, извъртам се гл. отмятам се, отказвам се, лъжа, излъгвам, лавирам, клинча, изклинчвам, играя гл. изкривявам се, изкорубвам се, деформирам се, разцентровам се, огъвам се, сплесквам се …   Български синонимен речник

  • огъвам се — гл. извивам се, прегъвам се, превивам се, изкривявам се гл. не издържам, не държа, изменям убежденията си, проявявам слабост, отстъпвам, изменям, показвам се слаб, скланям се, поддавам се, пречупвам се, не устоявам, не оказвам съпротива гл.… …   Български синонимен речник

  • погрознявам — гл. обезобразявам се, ставам грозен, деформирам се …   Български синонимен речник

  • раздърпвам — гл. разтягам, опъвам, разпъвам, изпъвам, опвам, изопвам, дърпам, обтягам, разширявам, удължавам, разтеглям, тегля, разточвам, разстилам, простирам, разгъвам гл. разкривявам, деформирам, изкривявам, разчеквам, разкъсвам …   Български синонимен речник

  • разкривяван — гл. изкривявам, разтеглям, раздърпвам, обезформявам, деформирам …   Български синонимен речник

  • разтеглям — гл. раздърпвам, разпъвам, разточвам, разтягам, опъвам, опвам, тегля, точа гл. разкривявам, изкривявам, деформирам гл. претеглям, вземам теглото гл. дърпам, дръпвам, изтеглям …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”